Pensionsspara

Dela

Många unga resonerar att pensionen är såpass långt bort att man kan fundera kring den senare i livet. Det skadar dock inte att tänka smart och långsiktigt. Plötsligt har fem år passerat, därefter ytterligare tio år och därefter ytterligare tio år. Det är ingen vidare optimistisk tanke att livet går fort men det är klokt att förhålla sig till pensionen så fort som möjligt. Det är ju en åtgärd som man med rutin inte kommer tänka så mycket på i vardagen.

Då och då bör man dock se över sitt pensionssparande. Den totala pensionen som blir tillgänglig i pensionsålder utgörs av flera olika delar: allmän pension, tjänstepension och privat pensionssparande. Det finns många lönsamma sätt att pensionsspara på men hur fungerar egentligen pensionssparande? Det ska vi titta närmare på nedan.

Allmän pension

Den statliga delen av pensionen kallas för allmän pension och utgörs av skatt som betalas genom arbete. För varje lön betalas arbetsgivaravgifter varav en del av dessa avgifter går till den allmänna pensionen. Hur mycket det blir i slutändan beror givetvis på hur mycket som hur mycket man arbetat och hur mycket lön som har utgått.

Därtill påverkas den allmänna pensionen även av inkomster i form arbetslöshetsersättning, sjuk- eller aktivitetsersättning samt föräldrapenning. Den allmänna pensionen följer även de statliga räntorna.

Tjänstepension

En del betalar endast in till den allmänna pensionen via skatten. Många som arbetar har även förmånen att arbetsgivaren betalar så kallad tjänstepension, vilket är en långsiktig placering som vid pensionsålder förvandlas till tillgängliga pengar som bättrar på den allmänna pensionen.

Tjänstepensionen regleras och placeras i huvudsak av arbetsgivare. För egna företagare och i huvudsak för ägare i bolag att själv ha koll på tjänstepensionen. Företagare är även ansvariga för att arbetsgivaravgifter betalas in till den allmänna pensionen.

Privat pensionssparande

Privat pensionssparande är som det låter – ett sparande som sker privat. För privat pensionssparande så blir spelrummet bättre att kunna påverka sina placeringar. Två vanliga sätt att spara privat är till exempel via investeringssparkonto (ISK) eller i kapitalförsäkring. Det finns även de som väljer att amortera i ganska rask takt på bostadslånet då det också kan ses som en långsiktig investering som man kan skörda frukterna av på ålderns höst.

Alla dessa privata sparformer är goda men givetvis bör man noggrant kolla upp nackdelar och fördelar. Det finns heller inget hinder i att kombinera olika sparformer.

Placeringar som ger bästa sparräntan

Den privata delen av pensionssparandet är i regel den del som innebär bäst flexibilitet. Det gäller att placera pengar så att det blir bäst ränta och avkastning. ISK är den vanligaste sparandeformen som är en beteckning på ett övergripande sparande i blandfonder och aktier. En schablonmässig skatt betalas på värdet av tillgångarna på kontot och insättningarna under det gångna året.

Med ISK får du chansen till bra avkastning om du är beredd att ta risker. Schablonskatten bygger på statslåneräntan som i regel är relativt låg. För varje tusenlapp i behållning betalas endast ett fåtal kronor i skatt. Dock är det möjligt att välja grad av risk för placeringarna. Det finns till exempel lågriskplaceringar och högriskplaceringar, och därtill ett spann där i mellan.